Solucan Gübresi

Organik bir gübre olan solucan gübresi, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere birçok gelişmiş tarım ülkesinde her tür meyve, sebze, ağaç ve bitki türlerinin yetiştirilmesinde uzun yıllardır yaygın olarak kullanılmaktadır.
Genel olarak Solucan Gübresi (Vermicompost), sebze veya gıda atıklarının ayrıştırılarak solucanların sindirim sistemlerinden geçirilmesi sonucu elde edilen organik gübre olarak tanımlanabilir.
Solucan gübresi solucanların hayvansal dışkılar, bitkisel ve evsel atıklar gibi atıklarla beslenmesi ve bu atıkları vücutlarındaki sölom sıvısı aracılığı ile sindirerek toprağa dışkı olarak bırakması ve bu dışkıların belirli işlemlerden geçirilerek %100 organik nitelikli gübreye dönüştürülmesi sonucunda oluşur. Solucan gübresi mikro florlar ve solucanların organik maddeleri humik maddelere dönüştürme işlemi sonucu çıkan üründür.
Solucanlar üzerlerinde ve sindirim sistemlerinde bulunan vücut sıvılarını (sölom sıvısı) ürettikleri gübreye geçirmektedir. Solucanların sindirim sisteminde faydalı mikroorganizmalar, azot fikse eden bakteriler, mikorizal mantarlar, antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunur. Solucan aracılığı ile gübreye geçen bu enzimler ve yoğun bitki besin elementleri bitkilerde sağlıklı ve hızlı gelişim sağlamanın yanı sıra patojenlere karşı dirençli hale getirmektedir. Başta sölom sıvısı olmak üzere mikroorganizmalar, enzimler ve bitki besin elementleri sayesinde; kullanılan toprak organik maddece zenginleşerek Ph dengesi ve biyolojik yapısını düzenlemektedir.
solucan_gubresi-(1)