Neden Solucan Gübresi

Kimyasal bileşimlerden elde edilen ve ister gübre ister zirai ilaç olarak tarım ürünlerinde kullanılan materyaller mutlaka belli oranlarda toprağa ve bitkilere geçmektedir. Bunun sonucu olarak tüketilen ürünler aracılığı ile çeşitli hastalıklara neden olduğu günümüzün acı gerçeğidir.

Bu durumun önüne geçmenin en etkin yolu ekolojik ve organik tarımla elde edilen organik ürünler yetiştirmek ve tüketmektir. Doğal ve organik ürünler üretmek için öncelikle toprağa doğal organik gübreler uygulayarak topraktaki organik madde miktarını artırmak gerekir. Büyük ve küçükbaş hayvan gübreleri, kompost ve solucan gübresi organik gübre kategorisinde sayılabilir.

Solucan gübresi, solucanların mikro florlar ve organik maddeleri humik maddelere dönüştürme işlemi sonucu ortaya çıkan organik bir üründür. Solucan gübresi bitki besin elementlerini çözünmüş ve bitkiler için hemen yararlanılabilir forma getirmektedir. Bitki gelişimi için önem taşıyan pek çok organik bileşiği ve bakteri, fungus gibi yararlı mikroorganizmaları içermektedir.

Solucanların sindirim sistemlerinde bitkilere yararlı mikroorganizmalar, azot fikse eden bakteriler, fosfat bakterileri ve mikoriza mantarları, antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları, aminoasitler ve enzimler bulunmaktadır.

Solucanların sindirim sisteminden geçen organik atıklardaki mikro besin elementleri doğal bir şekilde şelatlanarak dışarı atıldığından ve koloidal formda olduklarından toprakta kayba uğramadan bitkiler tarafından kolayca alınabilmektedir. Solucan gübresi ayrıca amino asit, enzim, humik asit, fulvik asit gibi bitki gelişimini hızlandırmada önemli rol oynayan organik bileşikleri içerdiğinden bitkilerin fitohormon aktivitesini yükseltmekte ve hastalıklara karşı direnci artırmaktadır.

Solucan Gübresinin ihtiva ettiği Rhizobium gibi simbiyotik bakteriler ve azot fiksasyonu yapan Azotobakter gibi asimbiyotik mikroorganizmalar ile mikoriza mantarları toprak içinde bulunan ancak bitkilerce alınamayan besin maddelerini parçalayarak bitki tarafından alınabilecek forma dönüştürmektedirler.

Bitkilere olan faydasının yanı sıra solucan gübresi içerdiği mikroorganizmalar, enzimler, bitki besin elementleri ve sölom sıvısı sayesinde toprağı organik maddece zenginleştirmektedir. Solucan gübresi ile organik maddece daha zengin hale gelen toprağın Ph dengesi ve biyolojik yapısı düzenlenmekte, fiziksel yapısını iyileştirerek daha kaliteli ve organik ürünler elde edilebilmektedir.

Solucanların salgı maddeleri üretim süreci içinde dışkılarına karıştığında çok sayıda ve çeşitte enzim, vitamin, aminoasit, büyüme hormonu içermektedir. Bunlar ise bitkinin daha hızlı gelişmesini ve olumsuz çevre şartlarına karşı dirençli olmalarını sağlamaktadır.

Olumsuz koku yaymayan ve siyah toprak rengi olan solucan gübresi, bitkinin gelişimi için gereken bütün enzimler, toprak antibiyotikleri, vitaminler, büyüme hormonları ve humik maddeleri içerir.

Bütün bu faydalının yanında kesinlikle hastalık yapıcı mikro florlar, parazit yumurtaları, yabani ot tohumları ve ağır metaller içermeyen ekolojik organik bir tarımsal üründür.

indir
grass-dirt
326738-svetik
lisse-136396489179702601
IMG_1762
fruit-orchard-500x500
b493b6c8001dcb72ee140b0123371f9b--cool-recipes-grape-arbor