Solucanlarda Üreme

Solucanlar çift cinsiyetli (hermafrodit) canlılardır, fakat üreyebilmeleri için birbirleriyle çiftleşmeleri gerekir. Solucanlar çiftleştiklerinde birbirlerine zıt yönlerde (baş-kıç) olacak biçimde kenetlenerek çiftleşir ve karşısındaki solucana sperm transferinde bulunurlar. Transfer edilen spermler yumurtaları dölleyinceye kadar “sperm torbasında” depolanır.

Solucanlar ancak özel koza içinde, en uygun şartlarda 5-7 günde bir bıraktıkları yumurtalarla çoğalmaktadırlar. Çift cinsiyetli olmaları nedeniyle her bir solucanın üreyebilme kapasitesi vardır.

Kokon içinde birden çok döllenmiş yumurtanın bulunduğu ve solucanın ağzından dışarı atılan limon şeklindeki keseciktir. Çapı 2-4mm olan kokonlar 1-21 adet içinde döllenmiş yumurta barındırabilirler. Solucanların kokon bırakma zamanları dış etkenlere bağlı olmak koşuluyla 2-3 aydır. Uygun sıcaklık ortamlarında örneğin Mayıs-Temmuz dönemlerinde her bir solucan 18-26 kokon bırakabilir. Her kokondan ortalama olarak 3 yumurta yaşama şansı bulabilmektedir.

Kokondan çıkan yavruların uzunluğu 4-7 mm ve çok ince ip gibidirler; fark edilmesi kolay değildir. (başlangıçta ancak açık kırmızı renkteki sırt omurgalarından fark edilebilir)

Kokondan çıktıklarında yaklaşık 1 mg. olan yavrular iki ay içinde 350-300 mg. ağırlığa ulaşırlar. Ergen olmaları ise doğumdan 9-10 hafta sonra gerçekleşir. 5-6 ay içinde ise ağırlıkları 1-2 grama kadar çıkabilir.

Solucanlar sürekli üreme halindedir. Üreme hızı ve miktarı mevsimler, ısı, nem ve mama kaynağı gibi birçok dış etkene bağlıdır. Daha sıcak dönemlerde (bahar-yaz) daha fazla ve hızlı üreme gerçekleştiği bilinmektedir. Ayrıca çevresel koşullardan kolaylıkla etkilenen ortamlarda yaşayan solucan türlerinin, “daha güvenli” habitatlarda yaşayan solucan türlerine nazaran daha çok kokon ürettiği tespit edilmiştir. (siyahaltın.com) Bu durum Kırmızı Kaliforniya Solucanlarının neden diğer türlere nazaran örneğin yaşamını çoğunlukla toprağın derinlerinde geçiren Lumbricus terrestris türüne nazaran daha yüksek bir hızda ve sayıda ürediğini açıklamaktadır.