Solucanlar

Solucanlar, bağışıklık sistemlerinin farklılıkları ve güçleri nedeniyle dünyanın var oluşundan beri varlığını koruyabilen nadir hayvanlardandır. Bağışıklık sistemlerinin bu kadar güçlü olmasını sindirim sistemlerinde mevcut olan ve onları her türlü zararlı bakterilere karşı koruyan vücut sıvılarına (sölom sıvısı)  borçludurlar. Vücut sıvıları (sölom sıvısı) solucanlara toprak altında hareket kolaylığı sağlarken, aynı zamanda toprakta bulunan milyonlarca zararlı bakteriden korumaktadır.

Solucanların sindirim sisteminde çok sayıdaki mikroorganizma taşıyan, azot fikse eden bakteriler ile antibiyotik etkisi yaratacak doğal büyüme hormonları ve enzimler bulunmaktadır.