Faydalı Bilgiler

• Eisenia Fetida doğrudan güneş ışığına maruz kalmamalıdır.

• Ortalama 8 yıl yaşar ve uygun ortamlarda bir yıl içinde 16-50 kat çoğalabilmektedirler.

• Ortalama 5-6 hafta süresince yavru solucanlar erişkin bir solucan haline gelmektedirler.

• Eisenia Fetida türü solucanlar ciltleri aracılığıyla nefes alırlar.

• Eisenia Fetida oldukça hızlı üreme ve çoğalma potansiyeline sahiptir. Uygun beslenme, sıcaklık ve bakım şartlarında 3 ayda 2 katına çıkabilmektedir.

• Solucan gübresi, solucan humusu ve sıvı solucan gübresinin yanı sıra, bu tür solucanlar dondurulmuş ve kurutulmuş yem olarak hayvancılık sektörü için kullanılabilmektedir.